PECB ISO 27001 Lead Auditor (ISMS)

I dette internasjonalt anerkjente PECB-sertifiseringskurset får du unik innsikt i hvordan du skal revidere mot ISO 27001-standarden. Etter gjennomført kurs og bestått eksamen kan du, avhengig av erfaring, søke om å bli sertifisert som ISO 27001 Lead Auditor.

Kursene holdes enten digitalt eller fysisk. Vi vurderer behovet fortløpende, og kursdeltakerne gis beskjed god tid i forveien.

Datoer:
05. - 08. desember 2022
Format: online eller fysisk (varsles i forkant)
Varighet: 4 dager
Kostnad: 25 000kr
Språk: Kurset holdes på norsk, men kursmaterialet og eksamen er på engelsk
Eksamensform: Multiple Choice - Open Book

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ KURS I 2022

Ved digital gjennomføring av kurset kan eksamen tas dagen etter gjennomført kurs. Deltakerne registrerer seg selv til eksamen i PECBs systemer, og kan selv bestemme dato for gjennomføring av eksamen innen 12 måneder etter fullført kurs.

Mål med kurset

Uansett om du velger å sertifiserer deg eller ikke, får du unik innsikt i revisjon mot ISO 27001-standarden slik at du kan implementere standarden på et vis som tilfredsstiller revisors krav. ISO 27001 er kanskje den viktigste sikkerhetsstandarden og for mange et kvalitetsstempel for sikkerhet i virksomheten. ISO 27001 krever at revisjonen skal bestå av en intern- og en eksternrevisjon.

Kursinnhold 

 • Presentasjon og gjennomgang
 • Revisjonsregler, forberedelser og oppstart
 • Revisjonsaktiviteter
 • Konklusjoner og vurderinger, avslutning
 • Avsluttende eksamen på 3 timer og 30 minutter siste dag

Kurset er basert på teoretiske presentasjoner etterfulgt av praktiske oppgaver. Det må påregnes en del kveldsarbeid.

Forkunnskaper

 • Du bør ha kjennskap til sentrale deler av ISO 27001 og ISO 27002
 • Du bør også ha forståelse for forretningsprosesser, og ha grunnleggende IKT-forståelse
 • Du trenger ikke omfattende tekniske kunnskaper

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer dokumentasjon, kursbevis, og eksamensavgift. Kursdokumentasjon er på engelsk.

Eksamen / sertifisering

ISO 27001 Lead Auditor-eksamen er sertifisert av PECB og dekker følgende kunnskapsområder:

 • Domain 1: Fundamental principles and concepts in information security
 • Domain 2: Information Security Management System (ISMS)
 • Domain 3: Fundamental audit concepts and principles
 • Domain 4: Audit approach based on evidence and risk
 • Domain 5: Writing conclusions and non-conformity report

Klikk her for kursoversikten