PECB ISO 27001 Lead Auditor (ISMS)

I dette internasjonalt anerkjente PECB-sertifiseringskurset får du unik innsikt i hvordan du skal revidere mot ISO 27001-standarden. Etter gjennomført kurs og bestått eksamen kan du, avhengig av erfaring, søke om å bli sertifisert som ISO 27001 Lead Auditor.

Vi har nå gleden av å tilby dette kurset via Microsoft Teams. Eksamen er nettbasert i PECBs egen eksamensløsning. Siden mars 2020 har vi gjennomført mange digitale kurs og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på disse kursene. Vi vurderer fortløpende om vi skal tilby fysiske kurs, men i tråd med anbefalingene om smittereduserende tiltak foregår alle våre kurs digitalt.

Dato: 6. - 10. desember
Format: online
Varighet: 5 dager
Kostnad: 25 000kr
Språk: Kurset holdes på norsk, men kursmaterialet og eksamen er på engelsk
Eksamensform: Multiple Choice - Open Book
KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ

Ved digital gjennomføring av kurset kan eksamen tas dagen etter gjennomført kurs. Deltakerne registrerer seg selv til eksamen i PECBs systemer, og kan selv bestemme dato for gjennomføring av eksamen innen 12 måneder etter fullført kurs.

Mål med kurset

Uansett om du velger å sertifiserer deg eller ikke, får du unik innsikt i revisjon mot ISO 27001-standarden slik at du kan implementere standarden på et vis som tilfredsstiller revisors krav. ISO 27001 er kanskje den viktigste sikkerhetsstandarden og for mange et kvalitetsstempel for sikkerhet i virksomheten. ISO 27001 krever at revisjonen skal bestå av en intern- og en eksternrevisjon.

Kursinnhold 

 • Presentasjon og gjennomgang
 • Revisjonsregler, forberedelser og oppstart
 • Revisjonsaktiviteter
 • Konklusjoner og vurderinger, avslutning
 • Avsluttende eksamen på 3 timer og 30 minutter siste dag

Kurset er basert på teoretiske presentasjoner etterfulgt av praktiske oppgaver. Det må påregnes en del kveldsarbeid.

Forkunnskaper

 • Du bør ha kjennskap til sentrale deler av ISO 27001 og ISO 27002
 • Du bør også ha forståelse for forretningsprosesser, og ha grunnleggende IKT-forståelse
 • Du trenger ikke omfattende tekniske kunnskaper

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer dokumentasjon, kursbevis, og eksamensavgift. Kursdokumentasjon er på engelsk.

Eksamen / sertifisering

ISO 27001 Lead Auditor-eksamen er sertifisert av PECB og dekker følgende kunnskapsområder:

 • Domain 1: Fundamental principles and concepts in information security
 • Domain 2: Information Security Management System (ISMS)
 • Domain 3: Fundamental audit concepts and principles
 • Domain 4: Audit approach based on evidence and risk
 • Domain 5: Writing conclusions and non-conformity report

Klikk her for kursoversikten