PECB ISO 27001:2022 Transition

Gjennom dette kurset vil du enklere forstå forskjellene mellom ISO/IEC 27001:2013 og ISO/IEC 27001:2022, og få nødvendig kunnskap om de nye konseptene i ISO/IEC 27001:2022.

Når: 
24. - 25. januar 2023 (påmelding)
Selvstudium (påmelding)

Hvor: Langkaia 1, 0150 Oslo // online
Varighet: To dager + eksamen (klokken 09:00 - 16:00)
Kostnad: 12 500kr (8 000kr for selvstudium)
Språk: Kurset holdes på engelsk, og alt materiell er på engelsk
Eksamensform: Multiple Choice - Closed Book
CPD Credits: 14

Mål med kurset

Det er publisert nye versjoner av ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002, med signifikante endringer. De viktigste endringene mellom ISO/IEC 27001:2022 og ISO/IEC 27001: 2013 finner du i informasjonssikkerhetskontrollene i vedlegg A, mens noen få mindre endringer er å finne i klausulene i standarden.

På kurset får du detaljert informasjon om de reviderte klausulene, den nye terminologien og forskjellene i kontrollene i vedlegg A. I tillegg gir dette kurset deg nødvendig kunnskapen for planlegging og implementering av endringene i virksomhetens ISMS, for å sikre samsvar med ISO/IEC 27001:2022. Som sådan vil du kunne delta i prosjekter for overgang fra et ISMS basert på ISO/IEC 27001:2013 til et ISMS basert på ISO/IEC 27001:2022.

Når du har blitt kjent med de nye konseptene og kravene i ISO/IEC 27001:2022 ved å delta på kurset, kan du gå opp til eksamen, og hvis du består den, kan du søke om "PECB Certified ISO/IEC 27001 Transition" legitimasjon. Dette sertifikatet vil bevise at du har oppdatert kunnskap og faglige evner for å kunne oppdatere et ISMS basert på kravene i ISO/IEC 27001:2022.

Kursinnhold

Dette kurset er basert på teori og beste praksis brukt i prosessen med å overføre et ISMS fra ISO/IEC 27001:2013 til ISO/IEC 27001:2022. Forelesningene inneholder blant annet quiz, med en lignende struktur som sertifiseringseksamenen. 

Agenda

  • Dag 1: Introduksjon til ISO/IEC 27001:2022 og sammenligning med ISO/IEC 27001:2013
  • Dag 2: Sammenligning mellom vedlegg A kontroller av ISO/IEC 27001:2013 og ISO/IEC 27001:2022

Målgrupper for kurset

  • Enkeltpersoner som ønsker å holde seg oppdatert med ISO/IEC 27001-kravene for et ISMS
  • Personer som ønsker å forstå forskjellene mellom kravene i ISO/IEC 27001:2013 og ISO/IEC 27001:2022
  • Personer som er ansvarlige for overføring av ISMS fra ISO/IEC 27001:2013 til ISO/IEC 27001:2022
  • Ledere, trenere og konsulenter involvert i vedlikehold av et ISMS
  • Fagfolk som ønsker å oppdatere sine ISO/IEC 27001-sertifikater

Forkunnskaper

Du bør ha en grunnleggende forståelse av informasjonssikkerhetskonsepter og ISO/IEC 27001-krav.

Læringsmål

Etter å ha fullført kurset, vil du kunne:

  • Forklare forskjellene mellom ISO/IEC 27001:2013 og ISO/IEC 27001:2022
  • Tolke de nye konseptene og kravene i ISO/IEC 27001:2022
  • Planlegge og implementere nødvendige endringer i et eksisterende ISMS i samsvar med ISO/IEC 27001:2022

 

Klikk her for kursoversikten.