PECB ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager

I dette internasjonalt anerkjente PECB-sertifiseringskurset får du den nødvendige kunnskapen og ekspertisen til å planlegge og implementere et effektivt cybersikkerhetsprogram for  virksomheten i henhold til ISO 27032. Standarden innebærer beskyttelse av personvern, integritet og tilgjengeligheten av databasert informasjon.

Når:
23. - 26. oktober 2023
Selvstudium
MELD DEG PÅ KURSENE HER

Hvor: Langkaia 1, 0150 Oslo
Varighet: 4 dager (klokken 09:00 - 16:00)
Kostnad: 25 000kr (12 000kr for selvstudium)
Språk: Kurset holdes på norsk, men kursmaterialet og eksamen er på engelsk
Eksamensform: Essay Type - Open Book
Deltakerne tar med egen PC/Mac, og laster ned applikasjonen KATE (fra PECB) på forhånd.

Målgrupper for kurset

 • Du som ønsker å lede et cybersikkerhetsprogram i virksomheten
 • Du som har ansvar for cybersikkerhet eller informasjonssikkerhet og / eller har ansvar for å utvikle et cybersikkerhetsprogram
 • IT-spesialister
 • IT-personell som ønsker å forbedre sine tekniske ferdigheter og kunnskaper
 • Prosjektledere eller konsulenter som skal støtte virksomheten i implementering av et cybersikkerhetsprogram
 • Rådgivere innen cybersikkerhet eller informasjonssikkerhet

Hovedemner

 • Planlegging og implementering av et cybersikkerhetsprogram
 • Policyer innen cybersikkerhet
 • Risikovurdering knyttet til cybertrusler
 • Cyberangrep og angrepsmekanismer
 • Cybersikkerhetstiltak
 • Håndtering av cybersikkerhetshendelser
 • Revisjon

I tillegg til disse områdene får du en introduksjon til compliance og prosessen for sertifisering.

Læringsmål

 • Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å sikre virksomhetens informasjonsverdier mot cybertrusler gjennom et cybersikkerhetsprogram
 • Få bedre forståelse for drift og innholdet i et cybersikkerhetsprogram i tråd med ISO/IEC 27032 og NISTs rammeverk for cybersikkerhet
 • Tilegne deg den nødvendige ekspertisen for å planlegge, implementere, styre og vedlikeholde et cybersikkerhetsprogram
 • Få kunnskap om ulike verktøy, metoder og teknikker for å implementere et cybersikkerhetsprogram i din virksomhet
 • Kunne se sammenhenger mellom ulike rammeverk og standarder for cybersikkerhet
 • Tilegne deg kunnskap for å kunne gi kvalifiserte råd for beste praksis innenfor cybersikkerhet

Gjennomføring og eksamen

Kurset er basert på teoretiske presentasjoner og praktiske oppgaver, og går over fem dager.

Deltakerne registrerer seg selv til eksamen i PECBs systemer, og kan selv bestemme dato for gjennomføring av eksamen innen 12 måneder etter fullført kurs.

Eksamen varer i 3 timer for de med engelsk morsmål, og 3 timer og 30 minutter for de som ikke har engelsk som morsmål. Når eksamen er bestått kan du søke om sertifiseringen ISO 27032 Lead Cyber Security Manager.

Kursmateriell

Kursmateriell på over 450 sider med informasjon om implementering og verktøy, samt praktiske eksempler som gjøres tilgjengelig i PECBs app KATE.

Forkunnskaper

Du bør ha kjennskap til sentrale deler av ISO 27032 og ISO 27001, samt forståelse for forretningsprosesser og grunnleggende IKT. Du trenger ikke omfattende tekniske kunnskaper.

Klikk her for kursoversikten