PECB Lead Cloud Security Manager

Bruken av skytjenester øker i takt med digitaliseringen og god skysikkerhet er svært viktig når personopplysninger og virksomhetens informasjon flyttes ut i skyen. I kurset får du nødvendig kunnskap for å sikre at sikkerheten ivaretas i skyen gjennom anerkjent beste praksis.

I dette kurset fra PECB får du den kunnskap og de ferdigheter du trenger for effektiv planlegging, implementering, administrering, overvåking og vedlikehold av et skysikkerhetsprogram basert på ISO/IEC 27017 og ISO/IEC 27018. Du vil få omfattende innsikt i grunnleggende skytjenestekonsepter og -prinsipper, sikkerhetsrisikostyring, skyspesifikke kontroller, hendelseshåndtering innen skysikkerhet og sikkerhetstesting for skyen.

Når:
Selvstudium
MELD DEG PÅ HER

Hvor: Online
Kostnad: 12 000kr
Språk: Kursmateriellet og eksamen er på engelsk
CPD Certification (credits): 31
Eksamensform: Multiple Choice - Open Book
Deltakerne laster ned applikasjonen KATE (fra PECB).

Mål med kurset er at du får

 • En omfattende forståelse av konseptene, tilnærmingene, metodene og teknikkene som brukes for implementering og effektiv styring av et skysikkerhetsprogram
 • Kjennskap til sammenhengen mellom ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 og andre standarder og regulatoriske rammeverk
 • Kunnskap til å tolke retningslinjene i standardene i kontekst av din virksomhet
 • Den nødvendige kunnskapen og kompetansen for å støtte virksomheten i effektiv planlegging, implementering, administrering, overvåking og vedlikehold av et skysikkerhetsprogram
 • Praktisk kunnskap nødvendig for å administrere et skysikkerhetsprogram etter beste praksis

Målgrupper

 • Du som jobber med skysikkerhet og informasjonssikkerhet og som ønsker å administrere et skysikkerhetsprogram
 • Ledere eller konsulenter som ønsker å mestre beste praksis innen skysikkerhet
 • Du som er ansvarlig for å vedlikeholde og administrere et skysikkerhetsprogram
 • Tekniske eksperter som ønsker å forbedre kunnskapen om skysikkerhet
 • Skysikkerhetsrådgivere

Kursagenda

 • Introduksjon til ISO/IEC 27017 og ISO/IEC 27018 og iverksetting av et skysikkerhetsprogram
 • Skysikkerhetsrisikostyring og skyspesifikke kontroller
 • Dokumenthåndtering og skysikkerhetskultur og opplæring
 • Hendelseshåndtering, sikkerhetstesting, overvåkning og kontinuerlig forbedring ved bruk av skytjenester
 • Sertifiseringseksamen

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha en grunnleggende forståelse av ISO 27001, og sammenhengen med ISO/IEC 27017 og ISO/IEC 27018, samt generell kunnskap om skytjenester.

Gjennomføring og eksamen

Kurset er basert på teoretiske presentasjoner og praktiske oppgaver basert på caser.

Deltakerne registrerer seg selv til eksamen i PECBs systemer, og kan selv bestemme dato for gjennomføring av eksamen innen 12 måneder etter fullført kurs.

Eksamen varer i 3 timer for de med engelsk morsmål, og 3 timer og 30 minutter for de som ikke har engelsk som morsmål.

Når eksamen er bestått kan du søke om sertifisering som «Cloud Security Manager» (graden avhenger av antall år med erfaring innen skysikkerhet). Hvis du ikke består eksamen første gang, kan du ta eksamen på nytt 1 gang gratis innen 12 måneder.

Klikk her for kursoversikten