PECB ISO 27001 Foundation (ISMS)

Hva vil det si å ha en risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet? Hvordan kan vi vite om de tiltakene vi innfører fungerer?

I dette internasjonalt anerkjente PECB-kurset lærer du de grunnleggende prinsippene for informasjonssikkerhet, og blir kjent med beste praksis for planlegging, implementering og administrering av et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i henhold til ISO/IEC 27001. Du vil også få kunnskap om metoder for implementering av informasjonssikkerhetskontroller fra de 11 domenene i ISO 27002.

Dette er et av våre mest populære kurs, så vær tidlig ute for å sikre deg en plass.

Vi har nå gleden av å tilby dette kurset via Microsoft Teams. Eksamen er nettbasert i PECBs egen eksamensløsning. Siden mars 2020 har vi gjennomført mange digitale kurs og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på disse kursene. Vi vurderer fortløpende om vi skal tilby fysiske kurs, men i tråd med anbefalingene om smittereduserende tiltak foregår alle våre kurs digitalt.

Dato: 8. - 9. juni eller 24. - 25. november
Format:
online
Varighet: 2 dager
Kostnad: 12 500kr
Språk: Kurset holdes på norsk, men kursmaterialet og eksamen er på engelsk
CPO Certification (Credits): 14
Eksamensform: Multiple Choice - Closed Book
KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ

Ved digital gjennomføring av kurset kan eksamen tas dagen etter gjennomført kurs. Deltakerne registrerer seg selv til eksamen i PECBs systemer, og kan selv bestemme dato for gjennomføring av eksamen innen 12 måneder etter fullført kurs.

I dette kurset tar vi for oss de grunnleggende prinsippene for informasjonssikkerhet, og blir kjent med oppbygningen av ISO 27001 og anerkjente rammeverk for styring av informasjonssikkerheten. 

Dette kurset er ment for deg som skal delta i innføringen av et styringssystem for informasjonssikkerhet, eller som ønsker å lære om informasjonssikkerhetsstyring i en virksomhet. 

Er dere flere i virksomheten som vil delta på dette kurset? Kurset tilbys også som bedriftsinternt kurs. Send oss gjerne en e-post om dere ønsker et godt tilbud på dette. 

 Målet for kurset er å lære deg

 • Å forstå oppbygningen av ISO 27001 og forholdet til andre standarder og veiledninger
 • Å være fortrolig med begreper, metoder, teknikker og rammeverk knyttet til styring av informasjonssikkerheten
 • Å forstå sammenhengen mellom ISMS, risiko, kontroll og samsvar med kravene til ulike interessenter i organisasjonen
 • Å kunne bidra i implementeringen av et ISMS etter ISO 27001-standarden

Målgrupper

 • Medlemmer i sikkerhetsteam
 • Personer som skal delta i innføringen av et styringssystem for informasjonssikkerhet eller som ønsker kunnskap om de viktigste prosessene i et ISMS
 • Ansatte involvert i gjennomføringen av ISO 27001
 • Teknikere involvert i operasjoner knyttet til en ISMS revisjon
 • Personer som ønsker en karriere innen informasjonssikkerhet og ledelse
 • Toppledere ansvarlig for IT- og risikostyring i en virksomhet

Læringsmål

 • Å forstå oppbygningen av ISO 27001 og forholdet til andre standarder og veiledninger
 • Å forstå elementer og prosesser i et ISMS
 • Å forstå begreper, metodikk, teknikker/framgangsmåter og rammeverk knyttet til styring av informasjonssikkerhetsprogram
 • Å forstå sammenhengen mellom ISMS, risiko, kontroll og samsvar med kravene til ulike interessenter i organisasjonen
 • Å kunne bidra i implementeringen av et ISMS etter ISO 27001-standarden

Forkunnskaper

Dette er et innføringskurs, og det er ingen krav til forkunnskaper.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, sertifiseringsavgift, dokumentasjon, kursbevis, og eksamensavgift. Kursmateriell er på engelsk og inneholder over 200 sider med informasjon og praktiske eksempler, og vil bli distribuert til deltakerne.

Gjennomføring og eksamen

Kurset er basert på teoretiske presentasjoner og praktiske oppgaver. Du velger selv når eksamen skal gjennomføres ved å registrere deg til eksamen i PECBs app KATE.

Eksamen er Multiple Choice, og varer i 1 time for de med engelsk morsmål, og 1 time og 10 minutter for de som ikke har engelsk som morsmål. Når eksamen er bestått kan du søke om sertifiseringen ISO 270001 Foundation. Hvis du ikke består eksamen første gang, kan du ta eksamen på nytt 1 gang gratis innen 12 måneder.

NB! Ved digital gjennomføring av kurset kan eksamen tidligst tas dagen etter kurset er gjennomført. Dette fordi du må registrere deg til eksamen dagen før eksamen gjennomføres i PECBs systemer.

Klikk her for kursoversikten