Teknisk sikkerhet

Watchcom er opptatt av sikkerhet gjennom kompetanse, og som et ledd i denne filosofien tilbyr vi en rekke kurs for såvel private som offentlige virksomheter.

Watchcoms kurstilbud omfatter en rekke ulike kurs av både administrativ og teknisk karakter innen informasjonssikkerhet.