Beredskap og øvelse

Øvelse gjør faktisk mester, for i en krise er det ikke tid til å lure på noe. All erfaring peker på at det er gjennom øvelser virksomheten vekker oppmerksomheten som igjen skal føre til holdningsendring og handling. Gjennom regelmessig øving lærer man å reagere raskt og presist på ulike scenarioer, samtidig som man identifiserer mulige svakheter i planer og prosedyrer. Dette minimerer risiko og øker sjansen for å komme seg gjennom krisen.