Deteksjon og respons

Overvåkning av systemer og nettverk gir viktig innsikt i virksomhetens sårbarheter, gode analyser av trusler og hendelser, og et verdifullt fortrinn i kampen mot cyberkriminelle.