Sårbarhetsskanning

Jevnlig sårbarhetsskanning og risikoanalyse bidrar til å redusere gapet mellom sikkerhet i teori og sikkerhet i praksis, og bør være et grunnleggende element i virksomhetens sikkerhetsplaner.