Sikkerhetskultur

Bevisstgjøring handler om troen (eller håpet) på at informasjon fører til handling. Og selv om det er et viktig første skritt, begrenses det av at «bevissthet» alene ikke automatisk resulterer i sikker atferd. Målet må derfor være å engasjere ut over å «informere», for å sørge for at gapene mellom bevissthet, intensjon og atferd tettes.