Anders Thulin Røkke ny administrerende direktør i Watchcom Security Group

Den meritterte og internasjonalt erfarne lederen setter seg ambisiøse mål for fremtiden når han nå tar over styringen av cybersikkerhetsselskapet fra Oslo.

Samfunnet står midt i digitalisering og urolige tider, og virksomheter opplever store endringer. Sikkerhet løftes høyere på agendaen i norske styrerom, og god sikkerhetskultur er ikke bare essensielt for å stå imot trusler, det kan også gi konkurransemessige fordeler. Dette preger naturligvis markedet, og som mange andre i bransjen opplever Watchcom en økning i interesse og etterspørsel.

Vi har store ambisjoner for det norske markedet, og for Watchcom, og er svært takknemlige for å ha med Anders. Ikke bare er han en målbevisst leder med solide resultater å vise til, han er en fin fyr som tar med seg gode og sunne verdier inn i ledergruppen til Watchcom. Det er med glede vi ønsker ham velkommen! uttaler Sebastian Carlsson, Viseadministrerende direktør og leder for Cyberdivisjonen i Combitech.

Motstandskraft i dag handler om å kartlegge risikobildet og graden av risiko til virksomhetens verdier, og adressere sikkerhetskjeden for den enkelte verdi. Det stiller krav til virksomheten, men også til vi som leverer tjenester og løsninger. Vi må jobbe tettere på kundene, lære dem og kjenne, og være en langsiktig samarbeidspartner. Dette har vært en av styrkene til Watchcom, og som vi nå vil bygge videre på, fortsetter Carlsson.

For Anders er dette viktige endringer som helt klart vil prege satsingen til Watchcom. Det er med stort engasjement og en solid dose spenning jeg tar fatt på dette - sier Anders, og fortsetter – Med så mange erfarne og dyktige folk allerede på plass på Langkaia er vi godt rustet til å møte dagens sikkerhetsbehov. Men, vi skal vokse oss enda større, ansette enda flere, og bygge en organisasjon som også tar vare på kundenes fremtidige behov. Jeg har lang erfaring i å bygge gode team og kan bidra positivt i å bygge videre på et av landets ledende fagmiljø. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å komme i gang.

Anders kommer fra stillingen som VP Global Services i Crayon Group, og har lang fartstid i gruppen, i tillegg til å ha jobbet som VP Professional Services i Basefarm (nå Orange Business).Med seg har han rik erfaring fra sitt arbeid med globale team, forretningsutvikling, og strategi.

Anders er en anerkjent leder i bransjen, med et bredt nettverk og stort engasjement. Han ønskes velkommen til Langkaia 1. september av sine 35 nye kolleger i Watchcom, som alle ser frem til spennende tider fremover.