Closing the cyber security skills gap together

I anledning sikkerhetsmåneden oktober, ønsker Watchcom og Combitech å belyse hvordan økt rekruttering av kvinner kan bidra til å dekke ressursmangelen i cybersikkerhetsbransjen.

Rapporten "2017 Global Information Security Workforce Study: Women in Cybersecurity" viste at globalt utgjør kvinner kun 11 prosent av arbeidsstyrken innenfor cybersikkerhet. Dette ønsker Watchcom og Combitech å gjøre noe med! I anledning sikkerhetsmåneden oktober vil vi belyse hvordan økt rekruttering av kvinner kan bidra til å dekke ressursmangelen i cybersikkerhetsbransjen. 

Vi som allerede jobber innen cybersikkerhet må gå sammen om å arbeide for en enda mer inkluderende og mangfoldig bransje. Vi må motivere flere jenter til å velge tekniske fag på skolen, samtidig som vi må kommunisere at det er aldri for sent å søke seg til bransjen. Vi har behov for et bredt spekter av kompetanser, og må bli flinkere til å tiltrekke folk med ulik fagbakgrunn. 

Watchcom og Combitech arbeider aktivt for å øke andelen kvinner, både i rekrutteringen og ved å fremheve kvinnelige cybersikkerhetseksperter under vår årlige konferanse i Oslo, Paranoia. I dag er tre av fire av våre landssjefer innenfor "cyber" kvinner. MEN, vi trenger enda flere dyktige kvinner, både ledere og konsulenter.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å høre mer om jobbmuligheter ved vårt Oslo-kontor: mail@watchcom.no