Energidebatten - Energibransjen er under angrep!

Cybersikkerhet er ikke en jobb som kan delegeres til IT-avdelingen eller IT-leverandøren, det er en jobb for alle i hele kraftselskapet.

Den 21. juni arrangerte enerWE Partner energidebatten om cybersikkerhet, hvor vår Christopher Kiønig debatterte noen av utfordringene og mulighetene knyttet til cybersikkerhet i kraftbransjen sammen med Margrete Raaum fra KraftCERT og Harald Næss fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

"Alle bransjer er utsatt. Jeg tror ikke noen bransje er godt nok rustet for dette", uttalte leder for rådgivningsavdelingen i Nasjonalt Cybersikkerhetssenter i NSM, Harald Næss.

LYTT TIL HELE DEBATTEN HER (PODCAST).

I debatten var deltakerne opptatt av at cybersikkerhet var noe alle i virksomheten måtte ta inn over seg. Daglig leder i KraftCERT, Margrethe Raaum, oppfordret de mindre virksomhetene til å samarbeide og gi seg selv bedre forutsetninger gjennom en felles front mot cybertruslene.

Men kunnskap er aller viktigst. Raaum poengterte at alle i virksomheten bør videreutdanne seg innen IT-sikkerhet. Ikke som eksperter, men for å videreutvikle nødvendig kompetanse.

Christopher Kiønig understrekte i tillegg behovet for økt bestillerkompetanse. Det er essensielt at de som kjøper inn produkter og tjenester baserer forespørslene på riktig og oppdatert grunnlag, og Kiønig viste til gode og kostnadseffektive tiltak som f.eks. å ta i bruk noen av de mange gode gratis rammeverkene for cybersikkerhet, blant annet NSMs "Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet".