Første foredragsholder til Paranoia 2020 er klar!

Programkomiteen for Paranoia 2020 er i full sving med å sette sammen programmet for neste års cybersikkerhetskonferanse i Oslo – og kan med stor glede annonsere Bonnie Butlin som første foredragsholder.

Nordens fremste cybersikkerhetskonferanse arrangeres 11. -12. mai i Oslo Spektrum. Paranoia 2020 samler noen av verdens fremste eksperter innen cybersikkerhet. Over to dager presenterer foredragsholderne ulike aspekter ved dagens trusselbilde og deler sine beste tips til hvordan vi best kan forberede og sikre oss mot sikkerhetstruslene vi står overfor. 

Bonnie Butlin er grunnlegger og daglig leder for Security Partners’ Forum (SPF), et internasjonalt nettverk av sikkerhetseksperter, som knytter sammen ulike områder og disipliner innen sikkerhetsarbeid. Bonnie star også bak organisasjoner som Women in Security and Resilience Alliance og Canadian Cybersecurity Alliance, I tillegg til å sitte i ekspertutvalget for cybersikkerhet til Verdens Økonomiske Forum. Bonnie er en etterspurt foredragsholder, og snakker jevnlig på internasjonale konferanser om sikkerhet, ledelse og bekjempelse av cyberkriminalitet. 

Paranoiakonferansen er Watchcom og Combitech sitt bidrag til et tryggere samfunn, og dette blir 13. gang arrangementet avholdes. Det er nå viktigere enn noen gang å samle bransjen for å dele kunnskap og erfaringer – og sammen finne løsninger på hvordan vi best kan møte fremtidige utfordringer. Under Paranoia 2019 deltok mer enn 700 deltakere, 40 nasjonale og internasjonale foredragsholdere og 26 partnerbedrifter.

Ønsker du å delta på Paranoia 2020? Registrer deg i dag!