Med fremtiden på besøk

En oktoberdag fikk vi gleden av å ønske velkommen elever ved Rosenvilde VGS - 1IM - Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Besøket var inspirerende og engasjerte både erfarne Watchcomere og talentfulle elever - for trenger man egentlig være IT-ekspert for å jobbe med cybersikkerhet?

Det var en spent, avventende og rolig gjeng med ungdommer som entret Langkaia denne oktoberdagen. Forventningene til akkurat dette bedriftsbesøket varierte nok litt blant deltakerne, for hvordan kan egentlig "cybersikkerhet" være relevant for noen som først og fremst jobber med medieproduksjon? Svaret overrasket og engasjerte nok mange, og kanskje har elevene fått øyene opp for det mangfold av muligheter som ligger innenfor fagområdet.

Ledet an av Christopher Kiønig, fikk elevene en grundig (og  ganske engasjerende) innføring i hva som menes med cybersikkerhet, hvordan vi i Watchcom ser på de utfordringer samfunnet står overfor, og ikke minst hva vi alle kan bidra med for å bygge et smartere og mer motstandsdyktig samfunn.

Gjennom besøk på de ulike avdelingene, og samtaler med våre eksperter, fikk også ungdommene et innblikk i hverdagen her på Langkaia. Det var en inspirerende og meget lærevillig gjeng som gikk rundt i korridorene, fulle av spørsmål og betraktninger.

Etter endt besøk var det liten tvil om at forventningene hadde blitt innfridd, og litt til. Med et nytt blikk på "cybersikkerhet" og hvordan også informasjons- og mediemedarbeidere kan gjøre karriere her, var det nok noen og enhver som ble hakket mer interessert.

For svaret er naturligvis at "det er gjennom mangfoldet og diversiteten at vi blir enda sikrere og mer motstandsdyktige" - noe både erfarne Watchcom-kolleger og talentfulle elever ser verdien av etter dette møtet.

Vi ønsker å rette en stor takk til elever og lærere ved Rosenvilde VGS - 1IM - Informasjonsteknologi og medieproduksjon - for at vi fikk låne dere og deres inspirerende humør. Takk!