Innebygd sikkerhet og sikkerhet i verdikjeden - webinar

Sammen med senior sikkerhetsanalytiker i KraftCERT, Lars Erik Smevold, og forskningssjef i Sintef, Maria Bartnes, inviterte vi til webinar om cybersikkerheten i energisektoren.

Maria så nærmere på begrepet "innebygd sikkerhet" og hvorfor nettopp dette bør styre tempo på digitaliseringen i sektoren. 

Lars Erik tok deretter over for å utforske betydningen av "sikker verdikjede" og hvordan virksomheter bør bruke beste praksis og involvere verdikjeden i sikkerhetsarbeidet.

Om foredragene

Alvorlige hackerangrep – kan vi håndtere dem? Eller kan vi unngå dem? 

v/ MARIA BARTNES, FORSKNINGSSJEF, SINTEF

Alvorlige hackerangrep mot kritisk infrastruktur skjer stadig oftere, som i USA hvor drivstoffleveringen ble satt ut av spill i deler av landet. Hvor godt forberedt er vi på å håndtere noe slikt i Norge? 

Samtidig kan vi bli mye bedre på å utvikle sikre og robuste digitale tjenester. Innebygd sikkerhet er en nødvendighet – her er vi ikke gode nok, enda kunnskapen er høy. 

Kanskje er det på tide å la sikkerhet, ikke funksjonalitet, bestemme tempoet på digitaliseringen nå?

Sikkerhet i verdikjeden - erfaringer og anbefalinger 

v/ LARS ERIK SMEVOLD, SECURITY ANALYST, KRAFTCERT

Den siste tids hendelser har vist hvor viktig det er med god sikkerhet i hele verdikjeden. Gjennom praktiske eksempler ser Lars Erik nærmere på hvordan virksomheter bør bruke beste praksis og involvere verdikjeden i sikkerhetsarbeidet.

Følg linken i banneret for å se webinaret i sin helhet.