Jessica Öberg ny direktør i Combitech

Jessica Öberg overtar som ny administrerende direktør i Combitech fra 1. juli og fortsetter oppgaven med å øke Combitechs vekst. Som et første skritt ønsker også Combitech velkommen 230 nye ansatte, som styrker selskapets posisjon innen nasjonalt forsvar og sikker kommunikasjon.

Jessica tar over etter Hans Torin. Inntil nylig var Jessica Öberg sjef for forretningsområdet Industrial Products and Services i Saab og medlem av Saabs konsernledelse. 

«Jeg gleder meg til dette spennende nye oppdraget. Combitech skal være en bidragsyter i de store endringene næringslivet går gjennom, med tanke på økt effektivitet og langsiktig bærekraft - der digital transformasjon, ny teknologi og sikkerhet blir sett på som essensielt», sier Jessica Öberg.

1. juli vil også 230 nye ansatte bli en del av Combitech, som et resultat av den organisatoriske restruktureringen som Saab kunngjorde 18. mars 2021. Med de nye ansatte vil Combitech ytterligere styrke sin posisjon innen sikker kommunikasjon og sivilt og militært forsvar.

«Verden har endret seg og nasjonalt er man opptatt av å gjenoppbygge et sterkt og moderne nasjonalt forsvarssystem. For meg er det klart at Combitech kan bidra med en unik kombinasjon av metodeutvikling, kriseberedskap og kunnskap innen cybersikkerhet for både militær- og sivilforsvar» , uttaler Jessica Öberg.

Jessica Öberg har tidligere fungert i en rekke roller både i Sverige og internasjonalt. Hennes erfaring inkluderer både produkt- og tjenesteutvikling i det militære og det sivile markedet, og hun kjenner Combitech godt, etter å ha vært styreleder de siste fire årene.