Behovet for mangfold bør ikke undervurderes når man rekrutterer

Kompetansegapet har sjelden vært større. Men «ressursmangel» peker ikke nødvendigvis bare på mangel på folk, men mangel på rett kompetanse. Dyp teknisk kompetanse er nødvendig, men god cybersikkerhet handler om så mye mer enn som så. Vi må våge å utforske hvordan vi kan tette gapet ved å la spesialistene jobbe i team med andre fagfolk, for sammen å løse utfordringene vi står overfor som samfunn.

Vi er opptatt av at det er mangfoldet som kan bidra til å bygge et mer motstandsdyktig samfunn. For oss er det forskjellene som bidrar til fellesskapet, og når vi setter sammen team er nettopp hvordan kunnskapen og erfaringen til den enkelte komplementerer vår samlede kompetanse viktig. For å dele litt våre tanker rundt kompetansebehovet og samspillet som må til for å tette dette samlet vi noen av våre nyansatte for en prat.

«Det å skape team og se hvordan spesialister samspiller med kunder og hverandre, er utrolig fascinerende» – sier fungerende administrerende direktør Geir Mork, og fortsetter – «Vi har helt klart sett fordelene når spesialister fra ulikt hold samles for å løse en utfordring, og jo større mangfold og mer variert bakgrunn desto større blir verdiskapningen for kunden.»

Kompetansegapet tettes kun dersom alle er med

Det er mye snakk om kompetansegapet, og mange teorier om hvordan vi best mulig tetter dette. Foruten det opplagte - økte midler - er det essensielt at alle relevante aktører innenfor IT- og cybersikkerhet, bedrifter, myndighetsorganisasjoner, akademiske institusjoner og arbeidstakerorganisasjoner, samarbeider. Dette samarbeidet må også inkludere økonomisk støtte og bevilgninger for utdanning innen IT og cybersikkerhet.

«Vi må få med de unge», sier erfarne Renate Thoreid, som nå jobber i Rådgivningsavdelingen til Watchcom i tillegg til blant annet å sitte i styret i Dataforeningen. «Det er viktig å øke interessen og engasjementet blant unge, og vi må i langt større grad oppfordre til økt forskning og utdanning, utvikling av mentorprogrammer, tilby stipender, og sørge for økt synlighet for alle de varierte jobbene som finnes innen IT og cybersikkerhet», fortsetter hun.

En annen som nylig har blitt en del av Watchcoms team er den erfarne amerikaneren William White. For William, ligger nøkkelen også hos de unge, og en må starte tidlig. «Jeg tror det kan være nyttig å ta tidlig kontakt med skolene og forklare for dem at cybersikkerhet, selv om det virker teknisk, også omfatter andre fagområder, og at det er flere utdanninger som åpner for å jobbe med cybersikkerhet. Det virker som om folk tror at cybersikkerhet kun dreier seg om IT og at vi fortsatt "holder til på loftet". Vi har ikke vært flinke nok til å korrigere den feiloppfatningen. Vi har imidlertid gjort fremskritt når det gjelder å kommunisere hva vi gjør og hva vi trenger. Det må vi fortsette med, på skolene.»

Cybersikkerhet er ikke bare teknologi. Det handler om mennesker.

Skal vi lykkes i å tette gapet og engasjere de unge, må det også fremstå som attraktivt å velge en karriere innen cybersikkerhet. Likedan må det legges til rette for at virksomhetene kan investere i den delen av samfunnssikkerheten som ofte oversees – mennesket.

Mulighetene må synliggjøres for virksomhetene, og incentiveres i langt større grad - innovasjonssentre, teknologiparker og andre offentlig og private partnerskap bør løftes for å legge til rette for nye forretningsmodeller og utvikling på feltet.

«Det er viktig å se på dette som langsiktige planer og investeringer, og at det krever samarbeid på tvers av bransjer og ulike aktører. Sammen kan vi fylle kompetansegapet og sørge for økt IT- og cybersikkerhet i fremtiden», kommenterer Renate.

«Vi må åpne debatten og få forståelse for at cybersikkerhet er et grunnleggende prinsipp, både i virksomheten og i samfunnet for øvrig». Santiago Pinilla-Millán, leder for sikkerhetstesting og allerede med ett års fartstid i Watchcom snakker engasjert om hvordan mangfold i roller innad i et team kan bidra til økt sikkerhet. «Cyber er bredt nok til å involvere alle, direkte og indirekte, fordi det dreier seg som sagt ikke bare om teknologi, men om prosesser og mennesker. I disse tre pilarene ligger også noe av løsningen til å redusere gapet. Klarer vi å oppnå samarbeid og synergier mellom disse tre vil verdi skapes», fortsetter han.

«For eksempel, det som kan mangle innenfor en spesifikk teknologi, kan komplementeres med beste praksis basert på prosesser, eller gjennom menneskelig talent. Dette talentet kan finnes på alle nivåer, fra en borger, en kunde, en service desk-analytiker, en sikkerhetsvakt, en lønnsmedarbeider til en personalansvarlig, og så videre. Alle er i stand til å oppdage, i noen tilfeller overvåke, og til og med gi respons på enhver hendelse. Og samtidig kan de med sin egen kompetanse, bakgrunn og erfaring bidra til å forbedre modenheten til virksomhetens cybersikkerhetsstrategi, og skape verdi for kundene.»

«Gapet» engasjerer, og noe må gjøres

Det er liten tvil om at alt snakket om «kompetansegap» engasjerer, og at de nyansatte i Watchcom, basert på egne erfaringer, mener mye av nøkkelen ligger i en mer åpen tilnærming til hva mangfoldet kan utrette.

Så dersom du som arbeidsgiver leser dette og lurer på hvordan du kan bidra? Se på teamene dine, på de ansatte – er det «mangfold» i erfaring og kompetanse? Har dine ansatte ulik bakgrunn, kultur, eller rolle? Kan det være at det er andre roller som kan bidra til både å skape og sikre verdier i virksomheten?

Vi i Watchcom er heller ingen rollemodell her, men vi er bevisste på det, og ser etter talent og spisskompetanse også utenfor komfortsonen når vi nå styrker teamene våre. For behovet på kompetanse bare øker i takt med oppdragene og kundene.

Til slutt, noen velmente råd...

Vi spurte så til slutt noen av våre nyansatte om de hadde noen konkrete råd til dere som er ute og søker ny arbeidsgiver (og dere som skal ansette). For det er lov å tenke utenfor boksen når en ser etter arbeid:

«Mitt råd er å alltid ha i tankene at cybersikkerhet er «all-inclusive». Alle er i stand til å utvikle ferdigheter og skaffe seg erfaring, fordi det er noe som påvirker oss på alle nivåer som samfunn. Alle kan bidra, med ulike perspektiver, ferdigheter, og bakgrunn nødvendig for å gi oss dypest mulig innsikt. Trusselaktørene er både mangfoldige, ressurssterke, og innovative. Da må vi også våge å involvere talenter fra andre felt. Sikkerhet er tross alt ikke bare basert på teknologi, men på prosesser og ikke minst mennesker.» (Santiago)

«IT og cybersikkerhet er fagfelt som stadig er i endring, så sørg for å oppdatere kunnskapen din ved å delta på relevante kurs, seminarer, konferanser, og workshops». (Renate)

«Til jobbsøkere: Vær ikke redd for å søke på en jobb som du kanskje ikke er "kvalifisert" for. Hvis jobben er noe du har lyst til å gjøre, vil det komme frem i intervjuet. Og til dere arbeidsgivere: Vær ikke redd for å ansette noen bare fordi de ikke har samme utdanningsbakgrunn eller arbeidserfaring som deg. Du må kunne ta imot andre synspunkter for å løse de fleste problemer.» (William)

«Velg din spesialisering. Husk på at det er mange muligheter innen IT og cybersikkerhet. Hvordan ønsker du å bidra? Kanskje har du kunnskaper og interesser på siden av det tekniske, men som likevel er relevant for bransjen? Identifiser dine spesifikke interesser og finn jobber som tilbyr erfaring med dine ønsker og behov». (Renate)