Vi trenger mangfold i kampen mot cyberkriminelle

Et større mangfold vil berike bransjen, bidra til å se ting fra andre perspektiv og redusere sikkerhetsrisikoen i et stadig mer digitalisert samfunn. Ikke bare under Pride, men året gjennom, ønsker vi en mer åpen og mangfoldig bransje, for alle samfunnsgrupper.

Det er ikke til å legge skjul på at det fortsatt er en generell oppfatning i samfunnet at IT-sikkerhet er noe helst en gruppe (menn)esker driver med, og at denne gruppen anses som temmelig uniform. Likevel er det ingenting ved teknologifaget eller arbeidsområdene i bransjen vår som tilsier at noen grupper skal være dyktigere på cybersikkerhet enn andre. Vi trenger flere rollemodeller, og hele bransjen må gå i takt for å øke mangfoldet og fortelle alle grupper om mulighetene i dette spennende faget!

For at Norge skal bli bedre på digitalisering trenger vi hele bredden av kompetente ressurser. I en digital verden hvor trusselbildet blir stadig mer komplekst og hvor de cyberkriminelle fornyer seg i høyt tempo trenger vi å tenke «utenfor boksen».

I vår bransje er vi flinke til å samarbeide, gode på å skape arenaer og bygge nettverk. Da er det viktig å huske på alle. Mangfoldet kan løfte oss frem, skape rollemodeller, og legge til rette for at erfarne og nyutdannede kan inspirere, diskutere og lære av hverandre.

Gode rollemodeller og trygge arenaer er viktig når vi skal skape mangfold, da mange trenger å bygge større selvtillit når det kommer til sikkerhetsfaget. Vi må vise at dette fremtidsrettede faget er for alle.

Det er skapt en oppfatning av at tekniske ferdigheter betyr mest i cybersikkerhet, men sannheten er at vi trenger bredere akademisk bakgrunn, økt mangfold, og innspill fra enda flere sosiale lag for å møte cybertruslene og skape et tryggere samfunn.

Vi står overfor nye hybride trusler hver dag og komplekse sikkerhetsutfordringer løses best når de angripes fra ulike perspektiv. Bransjen trenger derfor også samfunnsvitere, psykologer, jurister, økonomer og mennesker med annen faglig bakgrunn.

Sikkerhetsbransjen trenger deg, uansett hvem du er – vi trenger mangfold!