Vi feirer Norges 50 fremste tech-kvinner

Vår egen CEO Anette Roll Richardsen er jurymedlem når ODA og Abelia løfter frem de 50 fremste kvinnene innen tech. For Anette ligger nøkkelen for å sikre enda flere kvinner til bransjen i å bygge opp kvinners selvtillit når det kommer til teknologi og teknisk innsikt. Vi tok en prat med Anette.

Den 8. mars kåres og løftes "Norges 50 fremste tech-kvinner" frem som forbilder, basert på vurderingene fra Anette og ni andre jurymedlemmer.

­Mitt inntrykk er at kvinner har for høy terskel for å si at de mestrer teknologi. En mann som kan langt mindre kan si at dette er noe han har kontroll på, mens mange kvinner må vite at de mestrer noe 100 prosent for å melde seg. Vi må bygge opp selvtilliten til kvinner når det kommer til teknisk innsikt. Det er ingen grunn til at jenter og kvinner ikke skal kunne ha det, sier Anette.

Jevn økning

Det er ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for kvinner i tech, og Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet.

Til tross for en jevn økning de siste årene er det fortsatt slik at kun 29 % av de ansatte og 33% av ledere i IT-bedrifter i Norge er kvinner. Disse tallene jobber ODA-Nettverk for å øke gjennom sine initiativer, og blant annet ved å synliggjøre og bevisstgjøre rollemodeller. En del av dette arbeidet er kåringene av Norges 50 fremste tech-kvinner, som ODA har gjennomført siden 2016.

For Anette er dette arbeidet viktig, både med hensyn til bedriftene, men også i et bredere samfunnsperspektiv.

Det er veldig mange dyktige kvinner som jeg ser opp til i dag, og jeg synes det er spennende at det blir flere og flere kvinner både innen tech og cybersikkerhet.

Hun oppfordrer jenter og kvinner til å ta mer plass og ha tro på at de har noe å bringe til torgs. Det du har å si er det mange som har lyst til å høre, kommenterer hun.

I tillegg til å bidra til ODA-nettverket, er Anette initiativtageren bak nettverket Women in Cybersecurity Norway.

Ikke forbeholdt nerdeguttene

Mangfold i både kjønn, utdanning og bakgrunn er en forutsetning for å identifisere ulike typer cybertrusler, som er nettopp det vi jobber med for våre kunder. Det at vi ser ting med forskjellige øyne og fra ulike innfallsvinkler er essensielt i vårt arbeid, utdyper Anette. Hun er opptatt av å få frem at i dagens teknologisamfunn er ikke dette jobber som er forbeholdt «nerdeguttene». Hun tror heller ikke gapet i ferdigheter er like stort lenger.

Tidligere havnet jentene bakpå fordi guttene satt inne og spilte dataspill mens jentene gjorde andre ting. Nå introduseres alle barn for tekniske duppeditter fra de er veldig små. Vi er alle online, og jeg tror dette vil ha stor påvirkning for bransjen i fremtiden.

Anette har tro på å introdusere jenter for teknologi og realfag tidlig, og å gi dem troen på at dette er noe de mestrer. Hun tror også at cybersikkerhet kan være en karrierevei for de som er mer praktisk anlagt enn akademisk, og fortsetter: hvis interessen vekkes tror jeg denne bransjen kan være stedet for mange praktikere. 

Fra naiv til paranoid på rekordtid

Selv har hun alltid hatt både naturlig interesse og forståelse for teknologi, men da hun skulle velge utdanning gikk hun for finans. Det var også økonomi hun jobbet med i første del av karrieren. Det var tilfeldig at hun oppdaget jobben i Watchcom og søkte på den for åtte år siden. Da bestemte hun seg for å satse, selv om det var et helt nytt fagfelt for henne. 

Roll Richardsen forteller at hun involverte seg i diskusjonene og meldte seg som lærevillig. På kort tid lærte hun masse av alle de dyktige medarbeiderne i Watchcom, og hun ble fort hekta på cybersikkerhet og ansvaret og mulighetene som ligger i faget. Hun beskriver det selv om at hun gikk fra å være naiv til å bli paranoid på ganske kort tid.

Da jeg først ble klar over alt som foregår der ute ble jeg utrolig engasjert og bevisst på hvor viktig og samfunnsnyttig denne jobben er. Vår jobb kan bestå i å stoppe alt fra statssponsede hackere til vinningskriminelle. De kan gjøre utrolig skade hvis de får tak i feil informasjon. Vårt samfunnsoppdrag er å informere og dele kunnskap for å gjøre samfunnet tryggest mulig. Jeg kan nesten ikke tenke meg en mer meningsfull jobb enn det, sier Anette.

Anette er del av en mangfoldig ledergruppe i Combitech Cyber, her med, f.v., Lone Flohr (CEO Combitech Danmark) og Pernilla Rønn (Head of Cyber, Combitech).

75 prosent kvinner i styret

I det Nordiske konsulentselskapet Combitech, som Watchcom er underlagt, er de en rekke kvinnelige ledere. I Danmark er daglig leder kvinne, leder for hele den Nordiske sikkerhetsdivisjonen er en kvinne og konserndirektøren i Combitech er også en kvinne. Styret til Watchcom består i dag av 75 prosent kvinner. Det er vi stolte av, kommenterer Anette.

I Watchcom er kvinneandelen i dag 35 prosent – en markant økning siden Roll Richardsen startet for åtte år tilbake. Av de seks nyutdannede som er ansatt er fire av disse jenter. Anette mener kåringen er viktig både for å være heiagjeng for kvinner i bransjen, men også for å få jenter til å se mot tech og cybersikkerhet som utdanningsvei.

­­Det er mange dyktige kvinner i bransjen allerede, men vi kan aldri bli for mange, avslutter Anette.

Les mer om ODA-Nettverk her.