Sårbarhetsstyring - en grunnstein for risikoforståelse

Hvor sårbar er din virksomhet? Hvor godt kjenner du til trusselbildet virksomheten står overfor? Har du kontroll på virksomhetens endepunkter?

Bli med når vi starter dagen onsdag 19. mai ved å se nærmere på disse, og flere relevante, spørsmål knyttet til sårbarhetsstyring.

Det å avdekke og forstå hvilke tekniske sårbarheter virksomheten eksponerer er en nøkkelaktivitet i alt arbeid med sikkerhet. Virksomheten må etablere en prosess for identifisering og utbedring av tekniske sårbarheter forretningsapplikasjoner, servere og systemer.

Webinaret vil omhandle blant annet:

  • En innføring i dagens trusselbilde og viktigheten av å ha kontroll på sårbarheter
  • Informasjon om prosessen og verktøy for å avdekke og håndtere tekniske sårbarheter
  • Innføring og informasjon om teknikker, samt en case-gjennomgang

Vi ønsker deg velkommen til en morgen med faglig påfyll!