Sårbarhetsstyring - en grunnstein for risikoforståelse

Hvor sårbar er din virksomhet? Hvor godt kjenner du til trusselbildet virksomheten står overfor? Har du kontroll på virksomhetens endepunkter?

Vi startet dagen den 19. mai ved å se nærmere på disse, og flere relevante, spørsmål knyttet til sårbarhetsstyring.

Det å avdekke og forstå hvilke tekniske sårbarheter virksomheten eksponerer er en nøkkelaktivitet i alt arbeid med sikkerhet. Virksomheten må etablere en prosess for identifisering og utbedring av tekniske sårbarheter forretningsapplikasjoner, servere og systemer.

Webinaret omhandlet blant annet:

  • En innføring i dagens trusselbilde og viktigheten av å ha kontroll på sårbarheter
  • Informasjon om prosessen og verktøy for å avdekke og håndtere tekniske sårbarheter
  • Innføring og informasjon om teknikker, samt en case-gjennomgang