Samarbeid, sikkerhet og sommerjobb

I en verden der stadig mer forgår digitalt blir cybersikkerhet viktigere og viktigere - også for verdens mest sårbare. Watchcom og Flyktninghjelpen har slått seg sammen for å sørge for sikrere leveranse av nødhjelp for mennesker på flukt, og samtidig får studenter verdifull arbeidstrening.

Samarbeidsprosjektet mellom Watchcom og Flyktninghjelpen så først dagens lys i 2020. Kort fortalt ansetter Watchcom IT-studenter til å jobbe med cybersikkerhet hos Flyktninghjelpen, og studentene får dermed både arbeidstrening og en sommerjobb med mening, mens Flyktninghjelpen får bedre sikkerhet i sine styringssystemer - uten å måtte betale for det.

Der mye av arbeidet foregår digitalt vil også stadig mer informasjon lagres på denne måten, ikke bare om Flyktninghjelpens egne ansatte, men også om menneskene som er på flukt, som blant annet må registreres for å kunne motta assistanse.

Når man arbeider i områder der det pågår eller har vært konflikt, er ikke data om hvor mennesker befinner seg, deres behov, samt informasjon som omhandler spesifikke saker, bare konfidensielt, det kan også være farlig om det kommer på avveie.

Med bakgrunn i dette har organisasjoner som Flyktninghjelpen et særskilt ansvar for å gjøre alt de kan for å ivareta sikkerheten til menneskene de bistår. Flyktninghjelpens IT-leder, Pietro Galli forteller: – Ved å samarbeide med profesjonelle, slik som Watchcom, øker sannsynligheten for at vi gjør det riktig og lykkes.

 

– Sikker lagring av persondata er viktig for Flyktninghjelpen og de menneskene vi jobber med, sier Govind Prashad, som jobber med informasjonsikkerhet i Flyktninghjelpen.

 – Vi ønsker selvfølgelig å sørge for at ingen informasjon kommer på avveie. Dette arbeidet bidrar studentene fra Watchcom med.

– Vi går “all in”

Watchcom er også entusiastiske over dette samarbeidet. Hovedparolen til Watchcom er at de skal bidra til et tryggere samfunn, og det å bidra aktivt har blitt et krav fra de ansatte. Dette er derfor et prosjekt de ansatte gjerne ofrer fritid og ettermiddager på.  

 – Det hjelper veldig å gi noe tilbake til en kundeaktør som gjør en forskjell, og vi ønsker å være en arbeidsgiver som tar ansvar for både de ansatte og for samfunnet for øvrig. Vi går “all in”, forteller markedssjef i Watchcom, Tormod Fjellgård. 

Han legger til at Watchcom i sin strategi er tydelige på at de ønsker og skal samarbeide med Flyktninghjelpen, både på «sommerjobbprosjektet» og gjennom året på andre prosjekter i regi av Watchcom og Flyktninghjelpen.

– Vi opplever Flyktninghjelpen som en organisasjon med tydelige intensjoner. De står for et budskap og en sak som det er vanskelig å argumentere mot, og som de ansatte ønsker å støtte opp om, noe som er viktig for oss. Hele firmaet står bak, og det gjør det ekstra givende, forklarer han, og utdyper:

 – En mellomstor bedrift som Watchcom har begrenset med økonomiske midler til å bidra, derfor er det ekstra betydningsfullt å kunne bidra faglig og med kompetanse tilknyttet datasikkerhet. I dette prosjektet vil vi prøve så godt vi kan å få gitt mest mulig. 

Ønsker å slippe til de unge

At nyutdannede skal få slippe til og gis ansvar så tidlig som mulig er noe Watchcom er opptatt av. Det er lurt å benytte seg av den kunnskapen de sitter på. Unge har også ofte tanker om hvordan ting kan gjøres på andre måter.  – Ofte er det de senioransatte som går inn til kunden, mens juniorene jobber i bakgrunnen. Nå ser man at de oftere får med seg yngre og mindre erfarne medarbeidere inn, for å bidra med ytterligere ressurser og bygge bredde, forklarer Fjellgård.

Watchcom utbetaler lønn til praktikantene og opplever i høyeste grad studentene som en ressurs. –  Studentene har selv tatt ansvar og kjørt prosjektet på egenhånd, med veiledning selvfølgelig. Det er viktig for oss at de selv føler at de får noe igjen for det.  

Årets prosjekt ble en suksess, og planleggingen for neste år er allerede i gang. Prashad blir ivrig når han forteller om planene for prosjektet, som han lenge har ønsket å jobbe med: – I år har vi blant annet jobbet med ISMS, som er et sett med retningslinjer og prosedyrer for hvordan en organisasjon skal lagre sensitive data, noe som er veldig relevant i en tid der mange jobber hjemmefra.

Noe av arbeidet fra tidligere prosjekter skal videreføres, og igjen er grunntanken at studentene selv skal lede prosjektet. 

– Studentene lærer ikke interaksjon med kunden gjennom studiene, derfor er det fint at de får erfaring med å lytte til kunden og levere. Det er viktig for oss at de får en veldig riktig smakebit av hvordan det er å jobbe i Watchcom, og at de er med på et prosjekt fra start til slutt, forteller Fjellgård.

Prashad er enig i at alle nyter godt av erfaringsutvekslingen, og at det er spennende å lære av hverandre, prøve å identifisere problemstillinger og se hva man må tenke på i fremtiden. Han synes også det er en fordel å kunne jobbe direkte med studentene. 

 – Det er godt teamwork og samarbeid, og vi får god oversikt over eventuelle utfordringer vi kan stå overfor, forklarer han. –  Det er interessant å få innspill angående systemene vi arbeider med fra eksperter innen feltet, og det er selvfølgelig et stort pluss å kunne nyttiggjøre seg de ressursene uten å måtte betale for det.

Positive til mer samarbeid

At mye av dagens arbeid foregår digitalt byr på mer enn tanker omkring sikkerhet, det ligger også mange muligheter i en slik arbeidsform. I dagens arbeidsliv, der mye blir gjort fra provisoriske hev-senk-pulter i et hjørne av spisestuen, på en kaféstol eller sågar på en benk i parken betyr det lite hvor i verden arbeidstakerne egentlig befinner seg. –  Flyktninghjelpen ser gjerne for seg flere slike samarbeid fremover, i enhver seksjon av organisasjonen og uansett hvor i verden de måtte befinne seg, sier Prashad:

 – Vi ønsker enhver potensiell samarbeidspartner velkommen.

Fjellgård forteller at det å skape verdi for andre gir noe tilbake. 

– Samarbeidet mellom Flyktninghjelpen og Watchcom gir en ikke-definerbar verdi som kunder og fremtidige ansatte legger merke til og setter pris på. Det gir en følelse av å være med, og å gi oppmerksomhet til en god sak. Det er fint å sitte i hverdagen med vissheten om at noe vi gjør gir ekstra verdi, avslutter han.