Sikkerhetstiltak i en global cyberkonflikt

Det advares om økte cybertrusler globalt som følge av utviklingen i Russland-Ukraina-konflikten. Virksomheter i Norge rådes til å ta aktive skritt for å styrke sitt digitale forsvar og øke årvåkenheten hos alle ansatte for å beskytte virksomheten mot mulige cyberangrep. Vi har sett nærmere på rådene og tiltakene, som alltid vil være viktige, uavhengig av pågående konflikter, da forebygging av cyberangrep bidrar både til en mer robust virksomhet og et tryggere samfunn.

Oppdatering 21.04.2022: 

Ny etteretningsinformasjon fra USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand indikerer at den russiske regjeringen nå vurderer alternativer for potensielle dataangrep mot myndigheter, statlige virksomheter og næringslivet i land som støtter Ukraina, ettersom Kremls frustrasjon vokser over dets manglende evne til å oppnå militære målsetninger. 

Sikkerhetssituasjonen i Europa er endret og vi står overfor et utfordrende trusselbilde. Norske virksomheter får en mer krevende sikkerhetssituasjon, og graden av digitale trusler øker.

Det er derfor desto viktigere å følge godt med, og styrke det forebyggende arbeidet, for å øke den digitale sikkerheten i virksomheten, og i samfunnet for øvrig. Virksomhetene må gå opp alle sine sikkerhetstiltak og fortløpende vurdere hvilke tiltak som må forsterkes for å håndtere digitale trusler fra sofistikerte trusselaktører.

Vi har tatt for oss hvilke råd og anbefalinger som er mest relevante og sett nærmere på hva du bør foreta deg. Dersom du på noen som helst måte er involvert i sikkerhetsarbeidet til virksomheten, er dette en Whitepaper du bør lese.

Følg linken under for å registrere deg og få "Sikkerhetstiltak i en global cyberkonflikt" i dag.

For å kunne møte en skjerpet situasjon må virksomheten på forhånd ha etablert gode og gjennomøvde beredskapsplaner, i tillegg til årvåkenhet. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er en anbefalt ressurs i dette arbeidet. 

Når risikonivået øker kan det derimot være krevende å gjennomføre raske endringer i virksomhetens sikkerhetstilstand. Vi ønsker med denne Whitepaper å rette søkelyset mot de fokusområder vi mener uansett bør ha prioritet. God lesning!