Summer Internship 2020

I sommer hadde vi gleden av å ønske tre dyktige studenter velkommen til det som skulle bli et engasjerende, interessant og svært lærerikt prosjekt. De tre studentene fikk ansvar for sitt eget prosjekt hvor de bistod Flyktninghjelpen (NRC) med sikkerhetsarbeid – bistanden var pro bono, som del av Watchcoms samfunnsengasjement og gode samarbeid med NRC.

To av studentene jobbet på sikkerhetstestavdelingen, og en på rådgivningsavdelingen. Her fikk de sitte sammen med våre eksperter, lære fra dem, og dele sin kunnskap og innsikt. Gjennom sommeren har studentene jobbet for Flyktninghjelpen (NRC), hvor de har bistått med sikkerhetstesting av ulike applikasjoner og i arbeidet med å skape en bedre sikkerhetskultur internt i organisasjonen.

Som Computerworld skrev i juli, var ikke denne sommerjobben bare «en jobb», men et prosjekt med både mening og ansvar.
Vi var derfor spente på å høre hvordan studentene selv opplevde oppholdet, og tok en prat med to av dem - Jonas Arnesen Baer og Aleksander Styrmoe.

Hva har du jobbet med i sommer?
I sommer har jeg jobbet med NRC i en rådgivende rolle for informasjonssikkerhet. Jeg har jobbet en del med ulike standarder, sett på hvordan man kan endre eller forbedre rutiner knyttet til informasjonssikkerhet, og undersøkt hvordan deres ansatte forholder seg til informasjonssikkerhet. For å teste modenheten rundt temaet i organisasjonen har vi også gjennomført en risikoanalyse, og kjørt en phishingøvelse mot de ansatte.

Hvordan har det vært å jobbe i Watchcom?
Å jobbe i Watchcom i sommer har vært kjempebra. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av bedriften, og vi ble vanvittig godt tatt imot. Gjennom gode smittevernstiltak fikk vi komme på kontoret hver dag. Det gjorde det mye lettere å ikke bare bli kjent med de andre sommerstudentene, men også de ansatte.

Watchcom har veldig dyktige ansatte, som alltid var tilgjengelige og kunne hjelpe dersom vi satt litt fast. Jeg lærte veldig mye av å jobbe sammen med de ansatte.

Hva slags erfaringer tar du med deg fra Internshipet?
Det er mye jeg vil ta med meg etter denne sommerjobben. Jeg tror vi alle tre kan si at vi har jobbet med noe vi synes er veldig relevant og spennende, og dermed har fått mange nyttige erfaringer vi kan ta med oss videre. Jeg føler også at jeg fikk mye ansvar. Det var litt skummelt i starten, men ga meg verdifull erfaring om hvordan man skal kommunisere og arbeide med en kunde. Det vil jeg definitivt ha nytte av videre.

Jeg har også lært mye om prioriteringer som må gjøres i ulike organisasjoner, og hvordan tilpasse seg kunden. Dette var min første jobb i en IT-bedrift og det har vært veldig spennende å oppleve hvordan Watchcom jobber sammenlignet med andre. Det ga definitivt mersmak.

 

Hva har du jobbet med i sommer?
Jeg har jobbet med sikkerhetstesting av noen av NRCs webapplikasjoner. I dette prosjektet skulle vi avdekke eventuelle sikkerhetshull i systemene, og om disse utgjør noen risiko for NRC.

Hvordan har det vært å jobbe i Watchcom?
Det har vært svært givende å jobbe i Watchcom denne sommeren. Jeg har lært masse og jeg har fått lov til å danne meg et godt inntrykk av hvordan det faktisk er å jobbe i Watchcom.

I Watchcom er det ganske tette teams, noe som gjør at det faglige nivået er sterkt. Det har vært veldig spennende å være en del av dette miljøet.

Hva slags erfaringer tar du med deg fra Internshipet?
Jeg tar med meg videre at sikkerhetstesting er et svært spennende fagfelt som jeg absolutt har lyst til å drive mer med etter endte studier.

Begge er enige om at prosjektet gav dem en unik erfaring under studiene, og anbefaler alle andre som ønsker førstehåndserfaring å søke. Vi takker studentene for arbeidet de har gjort i sommer, for alt vi har lært av dem, og ønsker dem lykke til videre med studiene!