Velkommen Torjus!

Vi er svært glade for å ta imot nok en dyktig kollega. Velkommen til Watchcom, Torjus Bryne Retterstøl.

Torjus startet som Information Security Consultant i Sikkerhetstest avdelingen i september. Han kom fra stillingen som overingeniør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og har tidligere jobbet med rådgivende sikkerhet (GRC) i Accenture. 

Under studiene i Kommunikasjonsteknologi ved NTNU med spesialisering innen Informasjonssikkerhet skrev Torjus masteroppgave om falske basestasjoner. Han bygget og konfigurerte en falsk basestasjon og analyserte data Aftenposten hadde hentet inn i forbindelse med flere nyhetssaker om temaet i 2015. Du kan lese mer om arbeidet med masteroppgaven i Aftenpostens artikkel.  

Torjus har allerede startet i oppdrag og vi er klar til å ta imot enda flere flinke kollegaer. Se stillingsannonse hvis du har lyst til å jobbe med oss.