Les vår whitepaper om ransomware

NSM skriver at det er en "svært høy risiko for at flere norske virksomheter vil utsettes for løsepengevirus" og at et slikt angrep kan ha "omfattende konsekvenser". Forebyggende tiltak og sikring er en selvfølge for mange, men ikke alle. Hvordan virker ransomware, og hvordan beskytte virksomheten best mulig?

Frank Haugnes, senior informasjonssikkerhetsspesialist i Watchcom, har oppsummert det viktigste du trenger å vite om ransomware i en unik whitepaper.

Terskelen for kriminelle å ta i bruk ransomware-teknologi har blitt svært lav blant annet på grunn av "lønnsomme" verktøy som Ransomware-as-a-Service modellen. Ransomware vil derfor sannsynligvis forbli trussel nummer én de neste årene, og flere og flere vil bli ofre for angrep. Dette gjør det desto viktigere å holde øye med trusselen ransomware utgjør, og være forberedt på alle eventualiteter.

En del angripere har aldri tenkt å gi noen data tilbake, andre har ikke implementert funksjonaliteten for dekryptering / datagjenoppretting riktig, og det er de som ikke tester ransomware godt nok før den distribueres. Uansett, hvis virksomheten ikke er tilstrekkelig beskyttet mot ransomware, kan både penger og data gå tapt; og sjansen for at dette skjer er ikke ubetydelig.