Managed Security Services

MSS bidrar til at sikkerheten i din virksomhet overvåkes kontinuerlig. Full integrering med Watchcoms Security Operations Center (WSOC) gir dere i tillegg full mulighet til håndtering av overvåking, analyse og oppfølging av sikkerhetshendelser.